Skip to main content

Bliwa – försäkringar ska vara enkelt

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 08:08 CEST

Bliwa fortsätter att växa. Allt fler företag och organisationer väljer därmed ett kundägt försäkringsbolag med specialistkompetens inom gruppförsäkring som utvecklar försäkringar i nära samarbete med kunderna.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag med det övergripande målet att allt arbete ska vara till nytta för kunderna.

- Tillsammans med de företag och organisationer som är Bliwas kunder och ägare, utvecklar vi bra och tydliga försäkringar för medarbetare och medlemmar. För det är först när man förstår vilka försäkringar man behöver och hur de fungerar som man kan känna sig trygg, säger Kristina Åkerstrand, vd Bliwa Livförsäkring.

Bliwakoncernen fortsätter att växa och har idag cirka 11 000 svenska företag, varav ett drygt 30-tal av de 100 största, samt 12 organisationer som kunder. Under 2012 tillkom flera nya stora kunder och affären breddades gentemot de 100 största svenska före­tagen och organisationsmarknaden.

2012 i korthet

  • Kapitalbasen uppgick till 998 miljoner kronor och solvenskvoten uppgick till 6,0 vilket är 6 gånger större än vad regelverket kräver.
  • Solvensgraden uppgick till 352 procent, vilket är en av de högsta bland svenska livbolag.
  • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 90 miljoner kronor. 
  • 24 miljoner kronor lämnades i återbäring till försäkringstagare, huvudsakligen i form av premierabatter.
  • 497 nya företag tecknade tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 2012. Nu har 238 000 personer sin TGL i Bliwa, en ökning med 27 procent från föregående år.
  • Premieinkomsten i koncernen ökade med 8 procent och uppgick till 297 miljoner kronor-
  • Under 2012 fortsatte Bliwas långsiktiga samarbete med Hjärt-Lungfonden. Målet är att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp genom information, stöd till forskning samt bidrag till utbildning och utplacering av hjärtstartare på svenska arbetsplatser. Inför 2013 utvecklades samarbetet i projektet Hjärtsäkra Sverige.
  • Bliwa Stiftelsen delar varje år ut Bliwastipendiet till en forskare eller praktiker som genomför målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. 2012 års stipendium på 500 000 kronor gick till ett forskningsprojekt med målet att minska risken för stroke.

Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy