Skip to main content

Farmaciförbundet väljer Bliwa för sin inkomstförsäkring

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2012 08:40 CET

Farmaciförbundet har valt att lägga sin inkomstförsäkring hos Bliwa från 1 januari 2012.

Bliwas inkomstförsäkring har nu drygt 270 000 försäkrade i 9 svenska arbetstagarorganisationer.

– Tanken med en inkomstförsäkring är att det ska vara möjligt att leva på sin inkomst, även vid arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som har en inkomst över 18 700 kr/månad inte ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen minskar gapet mellan den faktiska lönen och a-kassans ersättning, sägerTitti Engvall Gerlofstig, vd för Bliwa Skadeförsäkring AB som är ett dotterbolag till Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt.

– Att så många förbund väljer Bliwa tror jag är resultatet av en målmedveten konceptutveckling i vilken också lyhördhet inför organisationerna och deras medlemmar ingår.

Farmaciförbundets inkomstförsäkring
En obligatorisk basförsäkring som ingår i medlemskapet i Farmaciförbundet försäkrar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i cirka 7 månader. En frivillig tilläggsförsäkring förlänger ersättningstiden med ytterligare cirka 2,5 månader.

Fakta om Farmaciförbundet
Farmaciförbundet är det enda heltäckande fackförbundet i farmaci- och hälsobranschen med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter, på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier. Farmaciförbundet är en Fair Union och ett aktivt medlemsförbund i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som sedan 60 år specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt är moderbolaget i Bliwakoncernen vilken består av tre bolag inklusive moderbolaget.

Bliwa Skadeförsäkring AB är det dotterbolag som meddelar inkomstförsäkring. Denna typ av försäkring erbjuds primärt till svenska arbetstagarorganisationer.

Läs mer på www.bliwa.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera