Skip to main content

Hur blir organisationen chefsvänlig?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:00 CET

Kraven på cheferna ökar, men rollen blir otydligare. Resultaten från Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara chefer, som idag presenteras på Kulturhuset i Stockholm, lyfter fram vad som krävs för att chefer ska vilja och orka verka över tid.

Strateg, coach, expert, fixare, arbetsgivarrepresentant och medmänniska. Eller kort och gott en chef. Cheferna står idag inför stora utmaningar. Den höga förändringstakten, de allt bredare ansvarsområdena och den mångfasetterade rollen är utmaningar i chefsvardagen.

Många erfarna chefer lämnar arbetsmarknaden de närmaste åren. Samtidigt finns tecken på att unga väljer bort chefskarriären. Det betyder att arbetsgivarna ställs inför utmaningen att skapa förutsättningar för hållbara chefer som både vill och orkar med chefsuppdragen över tid.

Faktorer för Hållbara chefer
Hållbara chefer är ett treårigt samarbete mellan Bliwa Stiftelsen, Ledarna, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet har innefattat en utbildning av 86 chefer och en vetenskaplig utvärdering i syfte att hitta svar på frågan: Vad gör en chef hållbar?

Projektet utgick från att följande antaganden borde ha samband med hållbara chefer: 1) självinsikt och självförtroende, 2) balans mellan privatliv och arbete, 3) tydlighet avseende chefens uppgift och roll i organisationen, 4) ansvar och befogenheter, 5) stöd i organisationen samt 6) organisationskultur och -klimat. Dessa antaganden låg sedan till grund för chefernas utbildning. I vilken utsträckning antagandena visade sig ha samband med chefernas hållbarhet utvärderades av Lund University Commissioned Education (LUCE) vid Lunds universitet.

Idag presenteras resultaten på en konferens i Kulturhuset, i en vetenskaplig rapport och i boken Hållbara chefer.

Organisatoriska faktorer viktigare än individuella
Resultaten visar att delta­garna i utbildningen upplever en bättre allmänhälsa och ökat självförtroende efter programmet, till skillnad från jämförelsegruppen. Del­tagarna upplever dessutom i högre grad sin chef som uppmuntrande och rättvis. De rapporterar också ett bättre socialt och något mer innovativt klimat på arbetsplatsen än jämförelse­gruppen.

Resultaten visar också att de antaganden som gäller yttre, organisatoriska förutsättningar har större samband med hållbarhet än de individuella aspekterna av ledarrollen.

- Utvärderingen visar vilka individuella aspekter som är viktiga för hållbara chefer. Men för att skapa hållbara chefer i arbetslivet krävs inte bara att enskilda individer utvecklas, man måste också se till de yttre förutsättning­arna i arbetet, som rimliga krav, klara roller, stöd från chefens egen chef och arbetsklimatet, säger Carina Lindström, projektansvarig på Bliwa Stiftelsen.

Mer information
Boken Hållbara chefer och den vetenskapliga rapporten kan laddas ner från www.bliwastiftelsen.se. Där kan du också läsa mer om projektet och utbildningen.

Kontaktpersoner:
Carina Lindström, projektansvarig på Bliwa Stiftelsen, 070-598 71 85, carina.lindstrom@bliwa.se

Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna, 070-200 94 47, anki.udd@ledarna.se

Bliwa Stiftelsen
Med vetenskap och samverkan som grund verkar Bliwa Stiftelsen för stärkt hälsa och rehabilitering för att på så sätt bidra till bättre verksamhetsresultat i företag och organisationer samt ett hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet. Bliwa Stiftelsen grundades 2002 av Bliwa Livförsäkring, ett kundägt försäkringsbolag som utvecklar konkurrenskraftiga gruppförsäkringar för företag och organisationer och som, i samverkan med arbetsliv och forskning, stödjer sina kunders strategiska hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. Läs mer på www.bliwa.se och www.bliwastiftelsen.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.