IL Recycling

100% ÅTERVINNING - ÄR DET MÖJLIGT?

Blogginlägg   •   Jul 04, 2013 08:07 CEST

I går eftermiddag deltog jag i ett återvinningsseminarium anordnat av SveMin & Jernkontoret som en del av Industrin tar matchen, en kampanj inom initiativet Sverige tar matchen. På seminariet deltog företrädare för stål- och gruvindustri samt politiker.

Temat var bra, lärorikt och intressant med tyvärr alldeles för få åhörare. Kerstin Conradsson från Boliden beskrev varför deras andel av återvunnet material ökar:

- Brist på gruvkoncentrat av jungfrulig råvara
- Många fördelar med återvunnet material, t.ex. energiförbrukning
- Ny teknik finns tillgänglig som gör det möjligt

Den i samhället ökade mängden av sammansatta material diskuterades ur olika aspekter. Olika projekt beskrevs som bedrivs för att lära sig mer hur att återvinna dessa komponenter.Om inte dessa tekniker utvecklas finns risken att störämnen ackumuleras i t.ex. stål ännu mer än idag, vilket leder till sämre materialkvalité på sikt.

Vikten av att tänka återvinning vid konstruktion av komponenter framhölls. Många gånger kan naturligtvis en livscykelanalys visa att det viktigaste är att skapa rätt funktion och effektivitet hos produkten under livslängden men man kan också hitta många exempel där det handlar bara om design och helt enkelt inte är genomtänkt.

En kunskapsöverföring mellan olika branscher kan underlätta att hitta bättre sätt att återvinna sammansatta material och här kan forskningsinstitut ha en viktig roll att fylla som sammankopplare av olika kompetenser och branscher.

Slutsatsen var att 100% är en bra vision men inte riktigt nåbart, men nära.

/ Lars-Gunnar Almryd