Clarex Europa AB

3D-Modell godkänd av KI / Karolinska Institutets befintliga logotyp ur skyltmanual inför produktion av skylt i skulpturalt klassiskt utförande

Blogginlägg   •   Maj 03, 2016 18:14 CEST

Clarex Skandinavia AB har efter godkännande från Karolinska Institutets ledning konverterat den befintliga logotypen och därefter tagit fram en fysisk modell för utvärdering.

Det kan vara svårt att få en uppfattning om hur en skylt i praktiken kan komma att gestalta sig i verkligheten. Hur olika former och texturer kommer att se ut, utifrån digitala visualiseringar och 3D-animeringar. Vi lät därför på uppdrag från KI ta fram en 3D-utskrift* utöver sedan tidigare producerade prototyper.

Efter prototypframtagning av bland annat ett förgyllt bronsormhuvud i skala 1:1, en del av sigillet i logotypen, som förevisats och godkänts kunde vi ta fram en fysisk 3D-modell / förlaga i skala 1:3. Denna 3D-modell låg till grund för godkände inför produktion av gjutna förgyllda fasadskyltar i brons.

Prototypskylten / 3D-Utskriften* av sigillet är 600 x 600 mm och lackerades i matt guldlack för att efterlikna den yta de färdiga fasadskyltarna kommer att ha i verkligheten. Sigillet monterades på en skiva som frästes med spår och målades likt teglet för att efterlikna den befintliga tegelfasaden.

Vi är nu i slutfasen av detta projekt som utöver produktion av tre specifika guldförgyllda bronsskyltar också innefattar tre belysningsarmaturer i form av diskreta LED-ljusramper.

*3D-utskrift: Rent tekniskt kallas denna teknik för Friformsframställning, FFF och är en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från CAD-data, datortomograf eller 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, additive manufacturing, rapid prototyping, free form fabrication, eller layer manufacturing. En anordning för friformsframställning kallas ofta 3D-skrivare.

Bildkollaget visar sigillet helt konverterat och 3D printat inför produktionsstart av de tre fasadskyltarna.