Bredband2

5 tips på hur du blir en bättre lyssnare!

Blogginlägg   •   Jul 04, 2016 07:00 CEST

Vi på Bredband2 har kommit underfund med att vi kommer längst när vi lyssnar på våra kunder, kollegor och partners. Att lyssna på andra och få en djupare förståelse för vad en person vill förmedla är viktigt likväl i våra privata relationer som i våra yrkesmässiga relationer. 

Det finns en stor skillnad mellan att lyssna och att höra - att höra är något vi inte kan välja bort men att lyssna är något vi måste välja aktivt.

Vi pratar ofta internt om vikten i att upplevas som bra lyssnare, ut mot marknaden, mot våra kunder, våra kollegor och partners.
Vi har skrivit upp ett par tips som är nyttiga att bära med sig och applicera när man möter partners, potentiella kunder, kollegor eller familjen.

1. Var inte sysselsatt med annat!
Ha inte din telefon eller annat uppe när du pratar med någon. Det gäller även om mötet inte är fysiskt.
Det är lätt att höra när en person i telefonen är disträ och det finns en stor risk att du missar viktiga delar av det personen försöker förmedla.

2. Bekräfta för personen att du lyssnar!
I regel brukar människor presentera sig vid namn i samtal och vid fysiska möten. Se till att memorera personens namn och nämn det under samtalet. Detta är framförallt vikigt vid möten med nya personer. Genom att nämna personens namn bekräftar du att du lyssnat sedan samtalets början. Att bekräfta att du lyssnar kan även vara att du genom gester visar att du håller med eller förstår.

3. Återkoppla efter ett samtal eller möte!
Oavsett om ditt möte gäller nya affärer eller om du försöker hjälpa någon med att hitta en lösning på ett problem – se till att återkoppla till personen eller personerna. På så vis förmedlar du att det finns ett genuint intresse från din sida. Om det handlar om att hjälpa någon att hitta en lösning kan återkopplingen innebära att man stämmer av så att allting är- eller fungerar som det ska. Är det ett affärsmöte kan återkopplingen vara ett tack för att personerna tog sig tid att träffas och att mötet var intressant och givande.

4. Bryt din referensram!
Det är lätt att ha förutfattade meningar kring vad en person vill säga eller vill komma fram till.
Försök att bortse från dina förutfattade meningar i möten och samtal. Öppna upp möjligheten för andra att förmedla till dig hur de känner eller tänker. I kontakt med nya, potentiella kunder kan dina förutfattade meningar innebära att du redan tror dig veta vad kunder efterfrågar eller vill ha. Har du fel så kan det kosta dig en ny, viktig kund.
Om du bestämmer dig för att lyssna aktivt kommer du snart förstå vad som efterfrågas och vilka behov som finns.

5. Låt personen tala till punkt!
Att bli avbruten när man försöker berätta eller förmedla något kan vara oerhört enerverande.
Det ger inte bara ett dåligt intryck utan förmedlar att man själv tycker sig ha något viktigare att säga än det personen i fråga ska säga. Om du känner att det du har att säga är relevant mitt i någons mening, börja med att be om ursäkt för att du avbryter och att det du har att säga är relevant i sammanhanget.

Tipsen kanske känns självklara för dig. Det gör de nog för de flesta, men trots detta glöms de ofta bort. Om du vet med dig att du vanligtvis följer dem så upplevs du garanterat som en bra lyssnare av de som pratar eller berättar något för dig. Om man ofta får ta flera möten eller om det oftast uppstår konflikter i dina samtal så är det viktigt att i första hand se till sig själv och vad man själv kan förändra för att upplevas som en bra lyssnare.

Har du fler tips som du vill dela med dig av över hur man blir en bättre lyssnare?