Mikael Elias Gymnasium

8 Förstelärare på Mikael Elias Gymnasium

Blogginlägg   •   Jun 05, 2013 14:39 CEST

Mikael Elias Gymnasium startade arbetet omkring Förstelärare ganska tidigt, tillsammans med övriga verksamheter inom AcadeMedias studieförberedande gymnasieskolor. Vi tog fram ett informationsmaterial till rektorerna, fattade beslut om förutsättningar och tog fram en gemensam uppdragsbeskrivning, som är tänkt att kompletteras av resp lärare och rektor utifrån lokala behov och förutsättningar.

Under våren har vi inom Mikael Elias Gymnasium haft en ansökningsprocess, där intresserade lärare har fått inkomma med ansökan samt CV. Vår verksamhet beviljades bidrag för fler tjänster än angivna ramar pga många sökande. Antalet sökande var dock fler än antalet beviljade bidrag, varför vi efter ansökningstidens slut genomförde en urvalsprocess som tog fram de mest drivna och meriterade lärarna.

Under nästa läsår kommer vi att ha Förstelärare vid sex av våra tio skolor, vilket känns helt fantastiskt. Dessa karriärstjänster är tänkta att stimulera, stärka och fördjupa det pedagogiska uppdraget, och därigenom i ännu högre grad utveckla kvaliteten i undervisningen och stötta våra elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det ska bli mycket spännande att följa dessa lärares arbete under året!
 

Carina Hall

Bitr verksamhetschef Mikael Elias Gymnasium