Gothia Adb AB

9 av 10 ser en effektiviseringspotential på marknadsavdelningen

Blogginlägg   •   Okt 29, 2010 15:30 CEST

Det finns en stor potential att jobba mer effektivt på majoriteten av alla marknadsavdelningar. Detta framgår tydligt i en undersökning som Gothia MOM Consulting har genomfört under hösten.

Under september och oktober genomförde vi tre föreläsningar på temat ”Hur du får marknadsavdelningen i form”. Föreläsningarna skedde i samverkan med Marknadsföreningen i Göteborg, Wednesday Relation och Marknadsföreningen i Stockholm.

I samband med föreläsningarna ställde vi, via en enkät, ett antal övergripande frågor om hur deltagarnas marknadsavdelningar arbetar för att bli mer effektiva samt hur stor effektiviseringspotential marknadsförare och marknadschefer själva anser att det finns på deras avdelning.

Enkäten besvarades efter seminariet, vilket innebär att deltagarna precis hade fått områdena i enkäten belysta och kunde därmed ge insiktsfulla svar. Totalt har 109 personer besvarat enkäten, från så väl stora som små företag, i många olika branscher.

Undersökningens sista fråga lyder:
Hur stor anser du att effektiviseringspotentialen är på din marknadsavdelning?

Totalt anser 90% av de som har besvarat enkäten att det finns en effektiviseringspotential, och anmärkningsvärt är att 72 % svarar att potentialen är stor eller mycket stor.

Endast 10% säger att det endast finns en liten eller mycket liten potential att jobba mer effektivt på deras marknadsavdelning.

Vad innebär detta?

  • Att det förbrukas mer tid och pengar på de flesta marknadsavdelningar än vad som faktiskt behövs.
  • Att man skulle kunna öka kapaciteten och kvaliteten på marknadskommunikationen hos många marknadsavdelningar.
  • Att de flesta företag skulle kunna få ut mer ROI av sin investering i marknadsföring än vad de får.

Vad beror det på?
En undersökning som Gothia MOM Consulting genomförde 2009 visar att många upplever att kostnader för utveckling är det största hindret. Höstens undersökning visar att det finns brister i hur man argumenterar för att få igenom investeringar, vilket kan vara en förklaring till varför man har svårt att få accept på att bedriva utvecklingsprojekt då dessa ofta ligger utanför den ordinarie marknadsbudgeten.

Vi upplever också att marknadsavdelningarna sällan hinner lyfta blicken i vardagen för att reflektera över, planera för eller bedriva utveckling av arbetsmetoder, processer och verktyg. Det är inte en lika självklar uppgift som det är att fastställa marknadsplanen eller följa upp budgeten, vilket det borde vara.

Guldstjärnor väntar
En sak är säker: det finns många marknadschefer som har stora möjligheter att bli hjältar genom att börja argumentera för, och driva, förbättringsprojekt i syfte att öka effektiviteten och öka ROI.

Den som lyckas bevisa ökad effektivitet och ROI kan kvittera ut en guldstjärna och ökat förtroende från ledningsgruppen.

PS. I nästa inlägg belyser vi frågan hur marknadsavdelningar kan skapa starka argument som ökar sannolikheten att få accept på investeringar i syfte att öka effektiviteten.