IL Recycling

ÅTERVINN MER, SÄGER NATURVÅRDSVERKET

Blogginlägg   •   Okt 22, 2012 08:08 CEST

Kraven från EU ökar - vi måste minska vår miljöpåverkan i Sverige ytterligare och vi måste börja nyttja samhällets resurser på ett mer effektivt sätt. Sverige behöver helt enkelt bli bättre på att återvinna. Idag uppnår vi t.ex. inte målen för återvinning av aluminiumburkar till pantsystemet och inte heller målen för plastförpackningar. Att återvinna är viktigt och tar oss på rätt väg, men räcker inte riktigt som ensam åtgärd. Allt det material som blir avfall är ju kopplat till vår konsumtion, med andra ord behöver vi även ändra hela vårt konsumtionsmönster. Detta tydliggörs i en utredning som Naturvårdsverket presenterat under hösten.

– Om inga åtgärder sätts in för att vända trenden så kan avfallsmängderna vara fördubblade till år 2030, säger Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistiken på Naturvårdsverket. För att bryta trenden behöver vi gå mot en mer hållbar konsumtion och produktion som gör att den totala miljöpåverkan minskar. Det handlar om en livsstilsförändring! Om inget görs kan det bli ont om vissa av jordens viktiga resurser, t.ex. vatten. Det kommer i så fall att leda till en konkurrenssituation på jorden.

Vill du läsa mer om detta gå till Naturvårdsverket.se