IL Recycling

ÅTERVINNA ÖVERBLIVNA LÄKEMEDEL

Blogginlägg   •   Jun 07, 2013 11:16 CEST

Genom att lämna in överblivna läkemedel på apoteket, i stället för att slänga dem bland hushållsavfallet eller spola ner dem i avloppet, kan ett onödigt flöde av skadliga läkemedelsrester till miljön förhindras. Apoteket samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett säkert sätt. Använd gärna Apotekets returpåse eller en annan genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet.

Du kan lämna in alla läkemedel. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, stolpiller, salvor och flytande läkemedel. Tänk på att plåster som innehåller läkemedel och pulverinhalatorer fortfarande innehåller stor mängd aktiv läkemedelssubstans även när du har använt dem klart. Lämna även dessa på apotek.

Det går bra att hälla ihop burkar med tabletter och kapslar samt tömma ur kartonger med tablettkartor i påsen, men du behöver inte trycka ut tabletterna från tablettkartorna.