IL Recycling

ÅTERVINNING AV TIDNINGAR LIKSOM FÖRPACKNINGAR - CA 38 KG PER PERSON

Blogginlägg   •   Mar 08, 2012 14:58 CET

Att vi svenskar nu källsorterar lika mycket förpackningar som tidningar redovisade Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) i ett pressmeddelande igår utifrån den årsstatistik som de presenterade häromdagen.  

I Sverige ökade insamlingen av nästan alla typer av förpackningar (utom de av metall där nivån ligger oförändrad) under 2011. Samtidigt minskade insamlingen av tidningar något under samma period. Resultatet på riksnivå landade på att vi under föregående år samlade vi in ca 38 kilo förpackningar (av glas, plast, papper & metall) per innevånare och mängden var den samma (ca 38kg) även för tidningar (med tidningar menas även tidskrifter, kataloger och reklamutskick).

Vill du läsa mer om statistiken och förklaringarna till den samma, gå in på FTI:s hemsida.