IL Recycling

ÅTERVINNING & EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

Blogginlägg   •   Jul 04, 2012 06:40 CEST

Idag medverkar IL Recyclings VD Lars-Gunnar Almryd på ett frukostseminarium i Almedalen anordnat av ÅI. Flera riksdagsledamöter och återvinningsföretag diskuterar hur vi ska nå effektivare resursanvändning och ökad materialåtervinning. Seminariet leds av ÅI:s ordförande Anders Wijkman.

På seminariet kommer man bland annat att diskutera - EU:s Färdplan för resurseffektivitet och klimatfrågan bör kopplas ihop – hur kan Sverige ta en ledarroll?

- Med rätt marknadsförutsättningar kan materialåtervinningen öka, återvinnings- och affärslösningar utvecklas, nya jobb och företag skapas - men hur bör de se ut, vilka styrmedel behövs och vem ska få göra vad med avfallet? 

- Vilken roll bör staten och kommunerna ha för att utveckla marknaden, stimulera tillväxt och företagande? 

Ingen föranmälan krävs, och ni kan få mer information här
Tid: kl. 8.00–09.30 i Almedalen
Lokal: Clematis, Strandgatan 20