Sveriges Kommuner och Landsting

Åtgärder i äldrevården har gett resultat

Blogginlägg   •   Dec 12, 2013 13:12 CET

Svensk äldreomsorg förändras i grunden. Omkring en kvarts miljon anställda i vården och omsorgen av äldre har bytt arbetssätt. Omvårdnad ersätter medicinering, fallskador minskar, olämpliga läkemedel tas bort. Regeringen har tillsammans med SKL genomfört en rad åtgärder för att förbättra vården av landets gamla och sjuka. Och resultaten är positiva:

1. Användningen av olämpliga läkemedel minskar i hela landet. 11 904 färre personer, som är 75 år och äldre, hämtade ut recept på olämpliga läkemedel i september 2013 jämfört med januari 2012 (från 86 001 till 74 097). Alla landsting och regioner har förbättrat de äldres läkemedelsanvändning

2. Varje månad görs 25 000 riskbedömningar på sjukhus, i primärvården och i kommunernas omsorg.  Åtgärder sätts in och följs upp.

3. 10 000 personer med demenssjukdom har fått del av ett nytt arbetssätt vid beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD), där omvårdnad och individuella åtgärder ger ibland dramatiskt stora förbättringar för den enskilde.

4. 788 av drygt 1000 vårdcentraler har anslutit sig till Svenska Demensregistret, SveDem. Därmed har förutsättningarna för att tidigt få en korrekt diagnos ökat.

5. Sedan 1 april 2013 har fler än 8 000 äldre kontaktats efter det att de skrivits ut från sjukhus. Det ger mer delaktiga, informerade och nöjda patienter. Det leder också till att färre behöver skrivas in på nytt.

6. Ytterst få är ensamma i dödsögonblicket och fler personer får en korrekt smärtbehandling vid livets slut.

7. Kommuner och landsting i alla län har gemensam styrning och ledning av utvecklingsarbete inom äldreområdet samt årliga handlingsplaner för det gemensamma förbättringsarbetet. Risken för äldre att hamna mellan stolarna är på väg att bli ett minne blott.

Ansikten bakom siffrorna

Bakom denna kanske lite byråkratiska prosa döljer sig många enskilda människors öden. Där finns en äldre man som för två år sedan drabbades av en stroke. Han bor ensam, och vågade inte röra sig utan rullstol. Hemtjänstpersonalen såg till att han fick komma på balansträning i grupp. Han fick dessutom promenadhjälp utomhus. Nu har han lämnat tillbaka rullstolen och planerar att åka på husbilssemester med sin bror. Där finns också en kvinna som lider av en demenssjukdom. När hon kom till sitt boende var hon aggressiv och förvirrad, och blev tungt medicinerad. Tack vare ett nytt arbetssätt kunde Anna dra ner rejält på medicinen. Idag är hon inte längre aggressiv och kan delta i sångstunder och andra aktiviteter.

Dags för nästa steg

Vårt arbete uppmärksammas även internationellt. Global Health Watch Index, som tas fram med uppgifter från WHO, Världsbanken och flera FN-organ, har nyligen kommit fram till att Sverige är bäst i världen när det gäller äldres levnadsvillkor. Men hur glädjande detta än är gäller det att inte stanna upp. Därför tar vi nu nästa steg. Idag fattas beslut om en ny stor överenskommelse mellan regeringen och SKL.

Staten satsar 1,1 miljarder kronor på vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Sveriges Kommuner och Landsting förbinder sig i sin tur att bygga ut de strukturer som krävs för att pengarna ska hamna där de gör nytta. Modellen är delvis prestationsbaserad. De kommuner och landsting som når goda resultat ges ytterligare resurser.

Satsning på kvalitetsregister

Satsningen innebär en fortsatt uppbyggnad av våra nationella kvalitetsregister som ger omsorgen underlag för ett konkret arbete. Det gör skillnad när de olika yrkesgrupperna som arbetar nära patienten gör det tillsammans - har koll på läget genom kvalitetsregistren, arbetar systematiskt och träffas regelbundet för att stämma av allt som är av vikt för den enskilde. Det kan handla om läkemedel, kost, hjälpmedel, rehabilitering och mycket annat - allt som är av betydelse för den äldre.

 Det senaste året har det förts en livlig debatt om värdet av att mäta och rapportera behandlingsresultat. Till den diskussionen vill vi tillföra den omständighet att de stora kvalitetsförbättringar vi beskriver här ovan inte hade kunnat genomföras utan detta noggranna mätningsarbete. Innan man kan lösa problem måste man veta exakt vilka de är och vad de beror på. Därför är satsningen på kvalitetsregister av mätbara resultat helt avgörande för att Sverige ska kunna fortsätta vara världens bästa land att åldras i.

De gemensamma ansträngningar som gjorts visar att det är fullt möjligt att förbättra villkoren för våra äldre. Det har vi nu svart på vitt på.

Göran Hägglund, Socialminister

Maria Larsson, Barn- och äldreminister

Anders Knape, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats via gp.se den 12 december 2013

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook