Sveriges Kommuner och Landsting

Åtta punkter för en bättre skola och nöjdare lärare

Blogginlägg   •  Jun 07, 2012 09:20 CEST

Metta Fjelkner och Lärarnas Riksförbund vill flytta fokus från den ensidiga, begränsande debatten om lärarnas löner till en mer övergripande och konstruktiv debatt om utvecklingen av såväl skolan som lärarna – och eleverna.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar den hållningen. Vi är övertygade om att det också är inom ramen för den diskussionen som vi kan påverka lärarnas löneutveckling.

Skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för ett bra resultat i skolan. Därför ska bra lärare ha bra betalt.  Behovet av en tydlig koppling mellan prestation och lön är vi – i alla fall i teorin – eniga med Lärarnas Riksförbund om.

Dessvärre håller inte alla med. Det råder en ”lika-för-alla-kultur” i skolan som försvårar en modern individuell lönesättning, baserad på insats. Därför krävs mod från alla parter för att stödja utvecklingen mot en tydligare koppling mellan lön, prestation och måluppfyllelse. 

SKL har nyligen lanserat ett åttapunktsprogram för en bättre skola, som gynnar även lärarna och deras utveckling. Så här vill vi skapa en bättre och modernare skola:

  1. Skapa bättre karriärmöjligheter för lärare.
  2. Gör det möjligt för bra lärare att tjäna riktigt bra.
  3. Stärk ledarskapet i skolan.
  4. Skapa bra arbetsmiljö och minska stressen.
  5. Förbättra lärarutbildningen.
  6. Satsa på att förbättra elevernas resultat – det ger lärarna status.
  7. Arbeta i team och låt lärarna utbyta erfarenheter istället för att jobba var och en för sig.
  8. Tala väl om skolan! Vem vill söka ett jobb som är så utskällt?

En hel del arbete i den här riktningen pågår redan, men mer behöver göras. Låt oss lämna retoriken och fokusera på det.

Ingela Gardner Sundström
Ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l
Repliken har publicerats i Aftonbladet, 2012-06-06

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.