Sveriges Kommuner och Landsting

Äldres munhälsa ingen "tickande bomb"

Blogginlägg   •   Jul 09, 2012 12:47 CEST

Äldres tandhälsa är ett viktigt ämne. De frågor om tand- och munhälsa som bland andra några pensionärsorganisationer och tandläkare lyfter i en debattartikel i GP den 4 juli är angelägna.

Vi delar dock inte den beskrivning av situationen som debattörerna ger. Den har heller inte grund i den undersökning som debattartikeln bygger på.

När man studerar resultaten i den enkät som tandläkarförbundet har gjort ser man att rapporten bygger på i vilken mån de tillfrågade pensionärerna upplever att deras jämnåriga har problem med mun och tänder. Men problemen, och behoven av insatser, är inte kopplade till vad andra människor tror, utan till vad varje individ verkligen upplever. Och på den frågan svarar endast 5 procent att de beskriver sin egen munhälsa som ganska dålig eller mycket dålig. Sammanlagt 75 procent beskriver den som god eller mycket god. Vi har därför svårt att, utifrån denna studie, se detta som "en tickande bomb".

Det pågår mycket arbete för att förbättra äldres tand- och munhälsa genom bland annat kvalitetsregister och forskning. För SKL är vården och omsorgen om äldre en av våra prioriterade frågor.

Anders Knape

ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på gp.se, 2012-07-08


Pressjour:
08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:

twitter.com/s_k_l