Tria Studentfacket

Är du fri eller förvirrad? Unionen reder ut begreppen.

Blogginlägg   •   Nov 16, 2010 10:45 CET

När man pluggar är det svårt att veta vad som är fritid och vad som är pluggtid. Möjligheten att plugga lite extra hela tiden finns där och det där dåliga samvetet gnager oavbrutet djupt nere i magen. Känner du igen dig?

Så kan det vara även i arbetslivet. Unionen har en pågående kampanj nu om det fria arbetslivet för tjänstemän. Med rapporten ”Fria eller Förvirrade – En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation” vill man lyfta fram de problem som finns med att ha ett för flexibelt och fritt jobb. För det låter ju bara bra, eller hur?

Frihet – Att själv styra över hur arbetet ska utföras och vad som ska göras. Chefen litar på att du gör det du ska.
Förtroende - Du blir betrodd med jobbtelefon och jobbdator som du får använda även privat.
Flexibilitet - Att kunna anpassa jobb med privatliv, jobba lite mer vissa dagar så att du kan vara ledig andra.

Vi har idag en arbetsmarknad som är mer och mer baserad på frihet, fleixibilitet och förtroende och många trivs väldigt bra i denna gränslösa arbetssituation. Så vad är baksidan?

Friheten kan innebära att du aldrig vet när du är klar och alltid funderar på om du kunde gjort det bättre, eller kanske gjort något helt annat istället. Förtroendet med jobbtelefoner och datorer som du får använda privat kan leda till att jobbet aldrig tar slut och att du aldrig är helt ledig. En jobbtelefon som även används privat innebär att du alltid kan bli nådd. Det blir en flexibilitet för dina kunder, din chef och dina medarbetare snarare än för dig själv. På samma sätt bidrar en bärbar jobbdator sannolikt till att du kollar jobbmailen en gång extra på kvällar, helger och semestrar. Jobbet finns helt enkelt närvarande hela tiden. Att vara flexibel är ett av arbetsmarknadens nya modeord. Att ha flexibla arbetstider kan vara jätteskönt och jättebra, men ibland också jättekrångligt. Hur vet man när man inte ska jobba? Om man per definition kan jobba närsomhelst, känner man då att man någonsin har rätt att vara ledig?

I rapporten Fria eller Förvirrade kokar man ner det till tydliga plus och minus faktorer:

PLUS                                                       MINUS

Intressanta arbeten                                   Stress
Stimulerande                                             Otydliga gränser
Frihet                                                       Otydliga mål
Självbestämmande                                     Kompetensutarmande (mindre tid för Utveckling                                                kompetensutveckling)
Flexibilitet och anpassning                           Otydligt ledarskap

Vi måste samtidigt såklart ta tillvara på den nya tekniken och lyssna till hur tjänstemän vill jobba. Hur vill du jobba? När arbetslivet förändras så måste de fackliga organisationerna också förändras, med nya problem måste vi hitta nya lösningar. Det viktigaste för oss som förbund är att ingen blir utbränd av för hög arbetsbelastning och att se till så att arbetsgivaren tar ordentlig hänsyn till din fritid och ledighet. Vad tycker du är viktigt i ditt framtida arbetsliv?

Läs mer om Unionens kampanj HÄR 

Rapporten ”Fria eller förvirrade- En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation” kan du ladda ner här: