Bringwell AB (publ)

Är du stressad?

Blogginlägg   •   Feb 08, 2016 15:46 CET

Stress och utmattningssyndrom

Är detta nya sjukdomar eller nya namn på gamla sjukdomar? Den fysiska reaktionen är oförändrad. Vad som händer inne i kroppen är samma reaktioner som alltid funnits. Vi är gjorda för att klara stress, om den är kortvarig och följs av återhämtning.

Stressreaktionen är en naturlig reaktion som sätts igång när man behöver extra resurser. Hjärtat pumpar snabbare, pulsen höjs, mer blod förs ut till musklerna och hjärnan frisätter hormoner och signalsubstanser – vilket leder till att kroppens förmåga sätts i högsta beredskap. Stressreaktionen har funnits lika länge som människan och bidragit till att vi har överlevt. Än idag reagerar våra kroppar på okontrollerbara och oförutsägbara händelser. Stressreaktioner kan även utlösas av en chef som ställer orimliga krav, dödsfall i familjen eller tåg som ställs in som omkullkastar resplanen.

Om nedsatt prestationsförmåga vid stress
Viss nivå av stress hjälper oss att prestera bättre, att bli mer skärpta, uppmärksamma och effektiva. Det kan till exempel handla om att klara ett test bättre när man är lite nervös eller vara mer fokuserad att göra en uppgift om det finns en deadline. Men om stressen överskrider en viss gräns sker däremot det omvända och yttrar sig då i nedsatt prestationsförmåga. Nedsatt prestationsförmåga kännetecknas av minskad initiativförmåga och kraft inför aktivitet, men också av extra utmattning efter ansträngning. Man kan t ex känna sig trött, svag och oförmögen att utföra vissa rörelser och aktiviteter.

Stress-signaler att se upp med:

  • Trötthet
  • Bli ofta arg och irriterad
  • Svaghetskänsla
  • Oro

Arctic Root vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga
Som egenvård kan man prova Arctic Root som är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symptom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro. Arctic Root innehåller rosenrot och som bedömts och registrerats av Läkemedelsverket som traditionellt växtbaserat läkemedel.

Vill du läsa mer om Arctic Root?