Finansförbundet

Är löneskillnaderna mellan kvinnor och män borta 2014?

Blogginlägg   •   Feb 07, 2014 13:02 CET

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har förbättrats något men fortfarande kvarstår stora löneskillnader i många grupper.

Finansförbundet är överens med BAO om att under avtalsperioden 2011-2014 göra ett särskilt arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader – projekt Lika lön. Målet att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män, som utför lika arbeten och som inte kan förklaras, väsentligen ska minska. Nu är det bara ett år kvar och ännu har inga väsentliga förändringar gått inte att se. För att nå målet krävs ett omfattande arbete i företagen.

Den senaste uppföljningen av arbetet (2012-2013) visar att av 40 framtagna medelvärden i de tio största yrkena så har kvinnor högre medellön i endast ett av dem - kvinnorna har 102 procent av männens 100 procent. Övriga 39 medelvärden visar ett lägre värde för kvinnor än för män.

En genomgång av de 40 medelvärdena visar vidare att i 19 av de 40 framtagna medelvärdena har kvinnors medellöner förbättras i förhållande till männens, i 14 fall av 40 har de försämrats och i sju fall är kvinnors medellöner i förhållande till männens oförändrade från föregående år.

Visst har det förbättrats något men stora löneskillnader kvarstår. Inte så upplyftande direkt men tänk hur det kunde gått – om inget särskilt arbete gjorts. Hade möjligen stora förbättringar skett – löneskillnaderna hade minskat stort i många av grupperna? Eller hade skillnaderna ökat i många av grupperna? Det är inget vi vet men min övertygelse är att arbetet för att minska skillnaderna måste pågå hela tiden!

Vad tror du?

Kristina Heyman, ombudsman på Finansförbundet