Intel Security

Är man säker i kommunikationen med sin bank?

Blogginlägg   •   Mar 28, 2012 10:42 CEST

I förra veckan har stora banker återigen utsatts för bedrägeriförsök. Eller snarare – bankernas kunder har utsatts. För som vanligt när det gäller banker i Sverige så tar de inte ansvar för säkerheten i hela kommunikationen mellan sig och kunden. Man säkerställer att man har starka brandväggar och skydd för sin egen infrastruktur, men nöjer sig med att varna kunderna om att de själva måste skydda sina datorer och mobila enheter. Ibland med uppmaningar om att göra en skanning av datorn för att se om det finns något hot i datorn. Men om skanningen upptäcker hot är det sannolikt att individen redan utsatts för brott och vem har då ansvaret för att kommunikationen sker säkert?

Det räcker med att åka till Norge så erbjuds kunderna kostnadsfria skydd mot virus, trojaner och intrång. Vem leverantören är spelar egentligen mindre roll, bara att ha någon form av produkt ger överlägset bättre skydd än om det saknas. Det vet bankerna. Men det är kanske så att jakten på profiten gör att man inte vill ta den, i sammanhanget mikroskopiska kostnader, det skulle innebära att erbjuda kunderna ett skydd. Vi vet också att även om många människor är medvetna om att det finns många allvarliga hot så hoppas man på att det inte ska drabba en själv.

Egentligen är hela den här diskussionen fel från början till slut. Det bästa, ur ett objektivt säkerhetsperspektiv, vore att alla bankerna såg till att alla kunderna var skyddade, oavsett plattform  – både för kundens och bankens skull. Total säkerhet är måhända en utopi eftersom det alltid dyker upp nya typer av hot, men det handlar om att göra allt man kan för att skydda sin verksamhet och för att visa att man månar om kundernas bästa. Att erbjuda ett kostnadsfritt skydd för kunderna borde vara att baskrav i det sammanhanget.