Qonsultit

Är ni en måltavla?

Blogginlägg   •   Feb 27, 2017 11:34 CET

Är ert företag en måltavla?

Idag är det inte bara fastigheten man behöver säkra upp med inbrottslarm och andra skyddsåtgärder.
Det är minst lika viktigt att man har koll på de digitala skydden.
Hur fungerar ett bra antivirus och hur väljer jag rätt, och hur skall jag skydda mig på bästa sätt.
Kan någon få tillgång till mitt nätverk och vilken risk innebär det?

Vilken säkerhetspolicy finns på företagen som de anställda skall följa.

Jobbigt att byta lösenord, svårt att komma ihåg lösenordet.

Det finns lösningar, Driva eget tipsar om en del, http://www.driva-eget.se/nyheter/foretag/smaforetag-maltavla-for-cyberattacker-sa-skyddar-du-dig