Nyckeltalsinstitutet AB

Alla vill bli utbildningsminister!!!

Blogginlägg   •   Sep 24, 2014 14:09 CEST

Nu bråkas det om utbildningsministerposten!

Att posten som utbildningsminister skulle rankas som en av de mest åtråvärda och viktiga statsrådsposterna i vårt lands regering är överraskande och mycket välkommet.  Skolfrågorna var ovanligt heta i valdebatten och nu vill både sossarna och de gröna ha denna post.

Lärarjobbet på alla utbildningsnivåer, från förskola till universitet och högskolor, är ett oerhört viktigt arbete, men det är först nu det ges ett större utrymme i debatten. Varför det? På Nyckeltalsinstitutet, där vi älskar nyckeltal och personalekonomiskt tänkande för att nå framgång, tror vi att det beror på just detta. Lärarna är en framgångsfaktor. En kalkyl som belyser de ekonomiska skillnaderna mellan effekterna av en sämre och en bättre lärares insatser under ett par studieår kan, utan att behöva anklagas för överdrifter, visa på dramatiska skillnader i miljonklassen. Detta oavsett om vi räknar på olika effektnivåer som: eleven, klassen, skolan, kommunen eller samhället.

Två ekonomer, Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, har t. ex. uppskattat värdet av tidiga insatser för att förhindra utslagning av unga människor. Därigenom har de fått med sig ett trettiotal kommuner i ett mycket mer förebyggande arbete än vad som är vanligt i ungdomsverksamheten. Det är ekonomiska argument som t. ex. ”en missbrukande 15-åring kostar samhället 670 000 kr per år” som bidragit till ett nytt sätt att resonera. Beslutsprocesserna får därigenom ett mycket mer långsiktigt fokus än det traditionella ”resultatenhetsårsbudgettänkandet”. Detta traditionsbundna tänkande, där investeringar betecknas som kostnader och där alternativkostnader (det man slipper betala längre fram om man gör rätt från början) inte diskuteras alls.

Vi på Nyckeltalsinstitutet välkomnar statushöjningen av pedagogiskt arbete och ser fram emot fler exempel på ekonomiska vinster av att kompetent personal gör rätt saker på jobbet. Vi undrar också om frågan hade blivit så het utan nyckeltalsjämförelserna i PISA-undersökningen. Det vi mäter verkar få uppmärksamhet!

Olle Högberg, docent i företagsekonomi och styrelseordförande i Nyckeltalsinstitutet.
www.nyckeltal.se