Famna

Almedalen, Visby: Välfärden i fokus

Blogginlägg   •   Jul 03, 2012 17:13 CEST

Samtalen i Visby har denna soliga dag i mångt och mycket handlat om civilsamhällets roll och förutsättningar för att bidra till välfärden. På Sektor 3´s seminarium utmanades sektorn av Filip Wijkström att formulera idén tydligt till varför man vill växa. Per Eckerdal antog utmaningen och det blev tydligt för mig hur idéburna utförare tillsammans med offentliga och privat vinstdrivande kan lära av varandra och på så sätt utveckla vården och omsorgen.

På vårt seminarium fortsatte sedan diskussionen med Göran Hägglund kring förutsättningarna för att producera idéburen vård och social omsorg.  Om politikens uppgift är att undanröja de hinder som finns för att andelen idéburna vård och omsorgs organisationer ska växa så behövs inte bara startkapital och stabila förutsättningar. För att få verklig mångfald måste vi också öka användandet av de möjligheter som ges av LOV och i större utsträckning ta sociala hänsyn i offentliga upphandlingar.

På detta sätt kan vi nu arbeta vidare med att ta tillvara de drivkrafter som finns i idéburet företagande och på så sätt fokusera på innehåll och kvalitet i den svenska välfärden.