Polarforskningssekretariatet

Amerikansk-nordiskt toppmöte med Arktisfokus

Blogginlägg   •   Maj 16, 2016 12:30 CEST

Vid det amerikansk-nordiska toppmötet som hölls i Washington, DC, nyligen, diskuterades bland annat säkerhetspolitik och klimat. Överläggningarna resulterade i en gemensam deklaration som tar upp en rad frågor som är viktiga för Arktis. Där lyftes bland annat fram vikten av att:

  • stärka arbetet, både inom Arktis och globalt, för att ta itu med de miljöutmaningar som regionen står inför, bland annat genom att hitta en balans mellan bevarande och ett hållbart nyttjande av miljön,
  • arbeta enligt högsta globala standard, bästa internationella praxis och försiktighetsprincip, när man överväger ny och befintlig kommersiell verksamhet i Arktis, inklusive olje- och gasverksamhet,
  • främja skydd och bevarande på vetenskaplig grund, med hänsyn till nationella och globala klimatmål.

Dessutom presenterade John P. Holdren, chef för Vita husets forskningspolitiska avdelning, agendan för Arktismötet som kommer att hållas i Washington, DC, 28 september 2016. Då kommer forskningsministrar, myndigheter och organisationer att mötas för att diskutera Arktisfrågor.