Amparo Solutions AB

Amparo Solutions levererar trafiksäkerhetslösning till Södra Cell Värö

Blogginlägg   •   Maj 25, 2016 11:22 CEST

I syfte att öka trafiksäkerheten för de anställda på Södra Cell Värö har företaget valt att installera Amparo Solutions varningssystem SeeMe på tre övergångsställe inne på Industriområdet. 

SeeMe® har utvecklats för att i realtid förstärka olika typer av varningsmärken med hjälp av ett starkt blinkande gult ljus. Systemet bygger på principen att bara varna när det verkligen behövs. SeeMe har använts på Övergångsställen, Busshållplatser, Passager och Utfarter med mycket goda resultat. Tester genomföra av Trafikverket och VTI visar på mycket goda trafiksäkerhetseffekter med ökad uppmärksamhet och hastighetsminsking som följd.