Axiell Media AB

​Ang. biblioteksdebatten

Blogginlägg   •   Nov 22, 2010 17:18 CET

Det har på sistone varit diskussion på väldigt många håll om modellen för utlåningen av digitala böcker på bibliotek, vilket är en både intressant och svår fråga. Vi tänkte berätta lite om hur vi ser på saken, och ge lite information och bakgrund till varför det ser ut som det gör.

Den nuvarande prismodellen är utarbetad i samråd med bl a Stockholms Stadsbibliotek och flera förlag, och priset är satt utifrån att bibliotekens kostnader för ett fysiskt utlån – inklusive lön till bibliotekarier, lokalhyra, bokhantering etc – då beräknades till 38 kronor. Av de 20 kr som biblioteken betalar per e-bokslån går 10 till förlaget (och därmed författaren), medan 10 går till att täcka våra kostnader inklusive licens för kopieringsskydd.

Tanken bakom vår nuvarande modell är att biblioteken till en låg startavgift ska få tillgång till ett brett sortiment och därefter enbart betala för det de faktiskt lånar ut. De får även kontroll över sina kostnader genom att de kan sätta en övre gräns för hur mycket de vill låna ut, så att de kan vara säkra på att inte gå över sin budget om de inte väljer att göra det.

Vi är alltid öppna för diskussioner med bibliotek och förlag runt andra prismodeller. Samtidigt ska man hålla i minnet att ”annan” inte automatiskt innebär ”billigare”; om man ser till en licensmodell liknande den amerikanska Overdrive använder, till exempel, där biblioteken köper in individuella licenser för de böcker de vill ha i sortimentet, skulle bara startkostnaden för att få motsvarande sortiment som de har idag bli den femtondubbla – förutsatt då att de nöjer sig med ett ”exemplar” av varje bok. Med vår prismodell får alla bibliotek – såväl Stockholm som Sorsele – tillgång till alla e-böcker som överhuvudtaget finns till utlåning, från stora och små förlag, utan att det finns en instegströskel som bara de stora kommunerna har råd med.

Vi på Elib tror att biblioteksutlåningen snarare hjälper än stjälper försäljningen – precis som den gjort hittills. Det är fortfarande fler e-böcker som lånas än som säljs, även om försäljningen nu börjar hinna ikapp. För oss är det en självklarhet att alla böcker – både digitala och fysiska – ska finnas på biblioteken, och är mycket positiva till att hitta alternativa modeller. Man ska dock komma ihåg att några förlag är väldigt oroliga över att utlåningen ska förstöra för försäljningen, och det inte är någon självklarhet att biblioteken ska få obegränsad utlåning av e-böcker – det finns idag inget undantag i upphovsrättslagen för att få låna ut digitala böcker, utan det måste lösas genom samförstånd mellan bibliotek och förlag. Se till exempel situationen i Storbritannien, där biblioteken enligt de senaste reglerna enbart får låna ut e-böcker inom bibliotekets fysiska väggar. Just därför är vi mycket positiva till att diskussionen kommit igång på allvar, och för gärna en diskussion med både bibliotek och förlag runt alternativa modeller.

/Johan Greiff, VD