Frihetspartiet

Angående begreppen förtal och ärekränkning

Blogginlägg   •   Feb 26, 2010 10:35 CET

Frihetspartiet skall verka för att begreppen förtal, ärekränkning och förolämpning i fortsättningen inte bara avser enskilda personer utan likaväl alla former av kollektiv och grupperingar.

Svea Rikes Lag erbjuder idag skydd mot förtal och ärekränkning av enskilda personer. Däremot finns det ingen lag eller förordning som ger samma skydd mot förtal eller ärekränkning när det avser olika former av kollektiv, exempelvis för organisationer, företag, eller föreningar. Det är fritt fram för vem som helst att utan risk för sanktioner välja ut en förening av vilket slag som och hitta på eller kalla denna förening för vad han eller hon godtyckligt vill. Kan ett sådant förfarande då anses vara korrekt uti en demokrati eller rättsstat? Nej, självfallet inte.

Frihetspartiet skall därför verka för en utvidgning av förtals- och ärekränkningsdefinitionen till att även avse alla former av kollektiva sammanslutningar. Det skall inte längre vara möjligt att utan rättsligt hållbara bevis strö de mest horribla och grundlösa anklagelser så fort det handlar om ett kollektiv eller en grupp.

Frihetspartiets övergripande motto är ”Moral och Sunt Förnuft”. Och att förtala eller kränka olika kollektiv i tal eller skrift utan bevis, är såväl oetiskt som direkt omoraliskt. Därför är denna partiprogramspunkt ett led i att sanera det omoraliska träsk som sorgligt nog blivit förhärskande i Sverige. I Frihetspartiets Sverige skall det vara förbjudet att förtala eller kränka, såväl personer som kollektiv, såväl i ord som i skrift!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet