Polarforskningssekretariatet

Ansök om stöd till polarforskning

Blogginlägg   •   Jan 30, 2017 13:15 CET

Tre stöd till svensk polarforskning är nu öppna för ansökningar.

Operativt stöd på projektnivå kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att samla in data och prover i polarområdena. Med stöd på projektnivå avses operativt stöd i en omfattning som motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt. Sista ansökningsdag är 31 mars 2017.

Stöd i mindre omfattning (SiMO) är ett begränsat logistiskt/operativt stöd för att genomföra projekt, eller delar av projekt, som inte kräver så lång tid för förberedelse eller en stor budget. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Stöd för polara nätverksaktiviteter täcker kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning. Sista ansökningsdag är 6 mars 2017.