CoachWalk Academy AB

Ansvar

Blogginlägg   •   Sep 23, 2010 13:44 CEST

Att ta ansvar är en väsentlig del i coaching och ingår i ICF’s kärnkompetenser. Själv kan jag ibland tycka att ta ansvar kan låta allvarligt och tungt. Jag vet också att en del klienter kan tappa energi när det gäller att ta ansvar för sitt mål och sina handlingar, särskilt när det är ett svårnått mål eller en utmanande uppgift.

Min kollega, Anna-Lena Smith, brukar vända och vrida på orden och hon säger ”svara an” istället för ansvar.  Jag tycker att det låter mycket bättre och mer positivt!

Att svara an till sitt mål tycker jag handlar om att acceptera sitt mål. Det öppnar även upp för att testa villigheten att jobba för att nå sitt mål – hur redo och hur ”committad” är jag?

Att ta ansvar är positivt! Det visar att jag är vuxen och att jag prioriterar att nå mitt mål och/eller utföra mina handlingar. När jag tar ansvar tar jag mig själv på allvar och ”committar” mig till mitt mål.

Att ta ansvar handlar om att vara vuxen, det kräver mod och vilja. I coaching arbetar vi med att stärka modet och viljan. Vi ser det bästa hos klienten och lyfter fram det. Vi ser den vuxna resursstarka personen, den som kan och vill, den som är vuxen, den som tar ansvar.

Att ta ansvar är att leva coaching!

Hur tar du ansvar?

sAnn

Hela bloggen finns på

http://coachspiration.blogg.se/index.html