Polarforskningssekretariatet

Antarktissäsongen går mot sitt slut

Blogginlägg   •   Feb 11, 2016 13:27 CET

I februari avslutas den svenska Antarktissäsongen, SWEDARP 2015/16. Svenska forskare har deltagit i tre forskningsexpeditioner till King George Island, Amundsenhavet och Victoria Land.

Anders Torstensson och Mikael Hedblom, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, har arbetat vid den argentinska forskningsstationen Carlini i Potter Cove på King George Island. De har studerat hur klimatförändringar påverkar bottenlevande mikroalgsamhällen i Antarktis.

Anna Wåhlin och Karen Assmann, Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, och Elin Darelius Chiche, Universitetet i Bergen, har arbetat ombord på det koreanska forskningsfartyget Araon i Amundsenhavet. Forskarna undersöker värmetransporten mellan hav och glaciär.

Thomas Mörs och Benjamin Bomfleur, Enheten för paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet, har deltagit i den tyska forskningsexpeditionen GANOVEX XI i Victoria Land. Som expeditionens paleontologer har de letat fossil för att få nya data om antarktiska ryggradsdjur och paleomiljöer.

Läs mer om expeditionerna och följ forskarnas bloggar i Polarforskningsportalen

Foto: Anders Torstensson, Göteborgs universitet