Polarforskningssekretariatet

Arctic Ocean 2016

Blogginlägg   •   Maj 31, 2016 12:26 CEST

I sommar genomförs Arctic Ocean 2016, en forskningsexpedition i samarbete med Kanada, med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Under maj och juni ligger isbrytaren Oden vid kaj i Helsingborg för att utrustas och förberedas inför sommarens forskningsexpedition i Arktiska oceanen. Förra veckan fick de deltagande forskarna tillfälle att mötas under en workshop för att planera det praktiska forskningsarbetet. Expeditionsdeltagarna genomgick också en säkerhetsutbildning, med bland annat övningar i brandskydd, överlevnadsteknik och livbåt.

Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti för att möta upp Louis S. St-Laurent och inleda expeditionen. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alpharyggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Insamling av data om havsbotten

Det kanadensiska forskningsprogrammet har till syfte att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention (UNCLOS). Forskare ombord på de båda fartygen kommer att arbeta med att kartlägga havsbottens utseende och uppbyggnad.

Mary-Lynn Dickson, Natural Resources Canada, kommer att vara Lead Scientist ombord på Louis S. St-Laurent. Gary Sonnichsen, Natural Resources Canada, ska arbeta ombord på Oden som Liaison Officer.

Miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning

De svenska forskningsprojekten har inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord finns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive ismekanik. Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola, är Co-Lead Scientist ombord på Oden.

Det miljökemiska projektet undersöker mönster för nedfall och återföring av tungmetaller, framförallt kvicksilver, i luft, hav, snö och is. Ett av syftena är att studera havsisens roll i transporten av föroreningar.

Inom det maringeologiska projektet kommer forskarna att kartlägga havsbotten och de översta sedimentlagrens utseende och uppbyggnad för att få ledtrådar om Arktiska oceanens geologiska och oceanografiska utveckling.

Atmosfärforskarna kommer att undersöka energiutbytet i den del av atmosfären som är närmast jordytan för att få en ökad förståelse av viktiga klimatprocesser i Arktis.

Forskare tidigt i karriären

Polarforskningssekretariatet har bjudit in nio forskare som är tidigt i sin karriär för att delta ombord på isbrytaren Oden. De kommer att arbeta inom olika forskningsområden, med en senior forskare som mentor, och därmed få en omfattande utbildning i marina fältmetoder. Två av forskarna kommer att arbeta med utökade forskningsprojekt; ett projekt kring mikroplaster i havet och ett om aerosoler.

Konstnärsprogrammet

Regissören Åsa Johannisson, Stockholms konstnärliga högskola samt konstnärlig ledare för Cirkus i Glasriket, kommer att delta i expeditionen inom ramen för Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram. I sitt arbete ombord kommer Åsa att undersöka och kritiskt reflektera över tvärvetenskaplig samverkan mellan konst och forskning, vilket bland annat kommer att redovisas i form av föreställningen Polar på scen. Föreställningen är ett samarbete mellan Share Music Sweden, Grenna Museum, Svalbard Museum, Islands konsthögskola och Göteborgs universitet.

Följ Arctic Ocean 2016 i Polarforskningsportalen