Arctic Paper

Arctic Paper - Vår historia

Blogginlägg   •   Jan 06, 2016 11:18 CET

Sammanlagt har våra fyra pappersbruk i Arctic Paper koncernen 360 års erfarenhet och expertkunskap i finpapperstillverkning. Arctic Paper Grycksbo startade redan 1740, Arctic Paper Mochenwangen GmbH grundades 1868 och Arctic Paper Munkedals AB tre år senare. Vårt pappersbruk i Kostrzyn har funnits sedan 1958.

Dagens Arctic Paper S.A. har sitt ursprung i Trebruk AB-koncernen som grundades 1983 med Munkedal AB som ett av sina pappersbruk. Trebruk öppnade försäljningskontor över hela Europa och 1993 köpte Trebruk pappersbruket Kostrzyn från den polska staten. Innan köpet producerade det polska bruket både massa och pappersprodukter.

Efter Trebruk AB:s övertagande producerar företaget endast grafiskt papper. Efter köpet av Arctic Paper Kostrzyn S.A. vidtog en omfattande integrationsprocess, en process som blev ännu viktigare med köpet av Arctic Paper Mochenwangen GmbH och sedan med Arctic Paper Grycksbo, i Falun.

Målet är att alla enheter inom Arctic Paper S.A.-koncernen ska fungera som ett gemensamt företag. Från och med den 1 januari 2003 ändrade koncernen namn till Arctic Paper.