Arid AB

Arid fuktskola steg 3: Så här dränerar du med traditionella metoder.

Blogginlägg   •   Mar 10, 2015 16:29 CET

Sedan över 2 000 år tillbaka har man dränerat byggnader genom att gräva ner perforerade rör längs husgrunden. Tidigare användes rör av tegel eller betong men idag är de oftast av plast. Först gräver man ett ca. 1 meter brett dike intill källarväggen, ned mot en halv meter under husets lägsta punkt (grundsula). Innan röret läggs på plats lägger man på en fiberduk för att förhindra att omgivande jord täpper till rören. Därefter täcker man rören med dräneringsgrus, viker om fiberduken, lägger på ytterligare dräneringsgrus för att avslutningsvis lägga på ett bärlager.

I samband med dräneringen brukar man också ge källarväggen ett fuktskydd, antingen genom att pensla på kallasfalt eller använda en plastmatta (s.k. Platonmatta), eller genom att använda dränerande cellplastskivor.

En fördel med traditionell dränering är att den, rätt utförd, har en livslängd på ca 40 år. Nackdelar är att metoden är relativt dyr med tillkommande kostnader för grävmaskiner, bortforsling av jordmassor samt, inte minst, återställande av uteplatser, blomsterplanteringar, plattsättningar, entrépartier och grönytor. I vissa fall är metoden dessutom omöjlig att använda med hänsyn till grannar och omgivande miljö.