CINE arkitektur

Att bygga bostäder i Stockholm

Blogginlägg   •   Maj 26, 2014 06:27 CEST

CreFAST skall med framgång bidra till samhällsutvecklingen genom att engagerat samverka med brukare och sin omgivning.
CreFAST arbetar med kreativ hållbar fastighetsutveckling såsom namnet antyder; CreFAST Creative Fixture and Architecture Sustainable in Time. Det innebär att CreFAST utvecklar, producerar och projekterar byggd miljö med arkitektonisk design som håller i tiden.
Detta gör vi bland annat genom att engagerat samverka med brukare och andra aktörer i byggprojekten. CreFASTs syfte är att med innovativa lösningar bidra till samhällsbyggande för en framtid i harmoni med omgivning och företagsamhet. Vi har samarbete med högskolor och universitet för att kunna utveckla miljöanpassade rön och lösningar, även internationellt. I ett specifikt byggprojekt arbetar CreFAST i nära dialog med fastighetsägare, framtida användare och myndigheter.
Varje områdes unika karaktär tas tillvara och förstärks och grönområden skall vara tillgängliga för alla. Ökade värden skall skapas för brukare, invånare och kommunen genom samverkan i framåtblickande och innovativa projekt. CreFAST skall på detta sätt bidra till en kreativ hållbar Fastighetsutveckling.

CreFAST AB har under 5 år arbetat och utvecklat ett förslag till att skapa ett nytt bostadsområde i Haninge kommun - "Stymningevik".

Området är beläget i naturskön miljö mellan Haninge Golf och Årsta Havsbad. Området som är på 107 ha är tänkt att utformas för alla som önskar en aktiv fritid och bidrar även till att företagandet kan utvecklas inom kommunen. Stymningevik kommer att präglas av havsnära boende med olika upplåtelseformer och stora möjligheter till småföretagande och olika typer av verksamheter.

CreFAST har under åren upplevt en samsyn med kommunen kring mål och utveckling och söker nu planförfrågan om detaljplan för att prova om projektet kan realiseras. CreFAST vill med planförfrågan skapa möjligheter för ett rörligt friluftsliv där närhet till bad, golf, ridning etc naturligtvis ses som en fördel. Fullt utbyggt kan ett levande samhälle för ca 3-5000 invånare med gästhamn och andra faciliteter växa fram.

Förslaget är tänkt att genomföras i etapper för att smälta in med nuvarande bebyggelse i Årsta Havsbad. Projektet beräknas pågå i ca 10 år.