LärOlika

Att få världar att mötas

Blogginlägg   •   Maj 02, 2016 08:10 CEST

Fastighetsvärlden möter konstvärlden möter världen på ett asylboende möter finansvärlden möter omvärlden..

Många är fast i ”sin” värld av kollegor, vänner och grannar som är ganska lika en själv. Men för de som anstränger sig och aktivt söker sig till sammanhang som inte är ens egna finns det många nya erfarenheter att göra. Som möjligheten att se på självklarheter ur ett helt nytt perspektiv. Eller hitta en vän i en värld som är långt ifrån sin egen. Eller lära sig mer om sig själv.

Och på köpet kan olika värden lyftas och diskuteras. Nya sorters samtal kan uppstå om fastighetsvärden, konstnärliga värden, värdet av att kunna det svenska språket, finansiella värden – och om gemensamma mänskliga värden.

Nu är det inte helt lätt att kliva in i en annan värld – även om en annan värld kan finnas bara tvärs över gatan eller några tunnelbanehållplatser ifrån ens egen. Därför finns LärOlika. Vi bjuder in människor som normalt befinner sig i olika världar (i en och samma stad) till en utbildning. En utbildning i form av en serie mycket styrda möten som skapar samtal. Därmed skapar vi ingångar för alla att hitta till nya världar – och prata om värden.

Och det finns också ett värde med att mötas rent fysiskt i olika världar. Den utbildning som just nu hålls i Stockholm har sitt nästa möte mitt i fastighetsvärlden, på Vasakronans huvudkontor. Mötet därefter i en värld av ungas passioner och intressen, på Fryshuset.