IL Recycling

Att minska hushållsavfallet viktig fråga för många svenskar

Blogginlägg   •   Okt 21, 2016 15:16 CEST

I en undersökning av Henkel Norden där deltagarna tillfrågades om vilken åtgärd de helst gör för att minska sin miljöpåverkan svarade nästan 50 % av de tillfrågade svenskarna att de i första hand vill dra ner på sin förbrukning av sopor & avfall. Andra alternativ, som inte ansågs lika angelägna för de svarande, var bl.a. att minska sin vatten- och elförbrukning, förändra resesätt eller donera pengar till miljöorganisationer.

Anledningarna till att saker som är trasiga ibland helt enkelt kastas istället för att repareras angavs ex. som att man inte hade kunskap om hur det skulle göras, eller ren tidsbrist. En stor del av respondenterna (48 %) svarade ändå att de lagar saker ibland, medan 35 % ansåg sig göra det med regelbundenhet.

Vi på IL Recycling vill också uppmana till ökat återbruk, kanske kan någon annan ha glädje av den trasiga pryl du inte längre vill ha. Kom ihåg - att minimera uppkomsten av avfall är det grundläggande och första steget i avfallstrappan!

Trevlig helg :)