Tria Studentfacket

Att rekrytera utan att diskriminera

Blogginlägg   •   Nov 05, 2010 10:59 CET

Vem ansvarar för att du inte blir diskriminerad på arbetsplatsen?

Diskrimineringslagstiftningen är i grund och botten en arbetsrättslagstiftning, och den som har ansvar för att arbeta mot etnisk diskriminering på arbetsplatsen är arbetsmarknadens parter – d.v.s. facken och arbetsgivarna. Diskrimineringsombudsmannen (DO) finns med som stöd och som en sista instans ifall facken inte kan eller vill föra din talan.

Konferens om etnisk diskriminering i arbetslivet – vad kan fack och arbetsgivare göra, som TCO anordnade tillsammans med SKTF, Unionen, ST, Vårdförbundet, Lärarförbundet och Finansförbundet, var huvudfrågan rekrytering. Hur säkerställer man att rekryteringen i ett företag sker ickediskriminerande?

Diskriminering i rekryteringen innebär att sökande väljs bort på grund av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder trots att de är de mest lämpade för jobbet.

Det som ofta sker är att sökande väljs bort i rekryteringsprocessen, man sorteras ut ur högen med ansökningar. Men ofta pågår diskrimineringen redan innan, i platsannonsen eller i arbetsplatsens policy. Det finns lagstiftning nu som kräver att arbetsgivare arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter, och under den lagen omfattas arbetet med en öppen rekrytering. Alla ska kunna söka en ledig tjänst och man får inte sätta upp hinder i rekryteringen, såsom krav på svenskt medborgarskap eller särskilda klädkoder.

TCO har tagit fram en handledning för rekrytering utan diskriminering som ska fungera som stöd. Exempel på vad man kan arbeta med är:

  • Att göra en tydlig kompetensprofil och kravspecifikation innan man går ut och börjar söka, och att man i platsannonsen inte kräver något som inte är direkt viktigt för tjänsten.
  • Att använda öppna rekryteringskanaler såsom arbetsförmedlingen.
  • Att värdera utländsk utbildning och erfarenhet på samma sätt som svensk utbildning och erfarenhet.
  • Fäst inte för mycket vikt vid hur CV och personligt brev ser ut, sättet att söka jobb ser väldigt olika ut i olika länder.
  • Ställ under intervjun inga frågor som inte har betydelse för arbetet, och ställ inte frågor om framtida familj.
  • Anpassa intervjusituationen så att den är tillgänglig för alla, exempelvis rullstolsburna, personer med hörselnedsättning och allergiker.

Vi hoppas att många arbetsgivare tar till sig av råden, både för de ungas skull som vill komma in på arbetsmarknaden och för inflyttade äldre som söker jobb i Sverige. Vill du dela med att av tipsen till din arbetsgivare finns broschyren här: ”Rekrytera utan att diskriminera”