SundLivsstil

Att vända en negativ kraft till något positivt!

Blogginlägg   •   Okt 16, 2012 10:30 CEST

Ordet aikido skrivs på japanska med tre tecken (合気道) och kan översättas: “den harmoniska kraftens väg”, “vägen till harmoni med livskraften” eller “vägen till harmonisk anda”. Aikidons tekniker är baserade på cirkulära rörelser som delvis kommer från svärdskonst, och på att aldrig konfrontera energi. Man strävar efter att aldrig möta kraft med kraft, utan att lägga sin kraft till den andres och därigenom uppnå harmoni. Därför spelar storlek och fysisk styrka liten roll i aikido. (Källa Wikipedia)

Teknikerna inom Aikido kan egentligen användas på samma sätt i vårt västerländska sätt att hantera livet.

Om vi tillvaratar den kraften som slungas emot oss från de som vi ibland kan känna vill oss illa, och vänder den tillbaka dit övergreppen kom ifrån så tar vi aldrig emot varken “slaget” såväl fysiskt som de själsliga slag under bältet som kommer till oss ibland.

På så vis förbrukar vi ingen onödig energi på fel ställen, vi slungar den åter och frigör oss från det som vi känner ger oss dåliga vibrationer. Och kan istället focusera på det som stärker oss i vardagen, att fånga upp allt positivt som kommer till oss och använda den energin och vibrationen i attraktionslagen vilken ger oss en kraft som känns ända in i benmärgen.

Som sången “Circle of life” med Elton John kan jag känna att livets alla skeenden passerar revy, livet går väl ändå ut på att skapa harmoni, känna glädje och visa kärleksfullhet till vår nästa för att på så vis få samma vibrationer av livslycka tillbaka.

Önskar dig ett liv fyllt av vacker kärlek, glädje och harmoni för dig som vill dina medmänniskor väl!

Allt gott till dig!

Tord Sand c”,)

tord@sundlivsstil.se