IL Recycling

AVFALLSDEBATTEN UR ETT ENTREPRENÖRSPERSPEKTIV

Blogginlägg   •   Jul 02, 2013 15:28 CEST

På FTI:s seminarium i Almedalen idag (den 2 juli) handlade diskussionen om de myter och sanningar som finns i dagens avfallsdebatt. De olika och viktiga aspekterna speglades på ett bra sätt. Mattias Johansson, stabschef på Miljödepartementet berättade om läget med avfallspropositionen, eller kretsloppspropositionen som den tydligen ska heta. Proppen ska komma efter sommaren och ska ta ett brett grepp om frågan. Den ska präglas av långsiktig hållbarhet och resurseffektivitet. Han kunde inte säga så mycket om innehållet men det faktum att man jobbar hårt med frågan om kostnadsfördelningen tyder på att det lutar åt någon variant av avfallsutredningens huvudförslag, dvs att kommunerna får ett utökat ansvar för insamlingen. Men han var också tydlig med att alla kommuner inte vill sitta med ansvaret. Mattias Johansson kom med andra ord inte med några positiva signaler ur vårt perspektiv.

Seminariet som helhet präglades mer av att olika intressenter la fram sina aspekter än en ren debatt. Bland annat berättade FTI om sitt satsningsprogram som de vill rulla ut vid fortsatt förtroende för nuvarande system. Kommunsidan, som representerades av kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, redogjorde för ett samverkansavtal man tecknat med FTI. Kanske hade en representant från ”kommunpartiet” förmodligen givit seminariet ännu lite mer sting. Själv lyfte jag fram tre myter från ett entreprenörsperspektiv som jag hoppas var ett värdefullt inslag för att balansera och nyansera debatten i stort.

Nästa gång du kan höra mig i Almedalen är under Återvinningsindustriernas frukostseminarium på torsdag (den 4/7). Hoppas vi ses då.

/ Lars-Gunnar Almryd, VD för IL Recycling