IL Recycling

Avfallsutredningen – Vad hände med den?

Blogginlägg   •   Dec 30, 2013 11:57 CET

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller?
I en av mina rapporter från Almedalsveckan i början av juli så rapporterade jag hur Mattias Johansson, stabschef på Miljödepartementet, berättat att det skulle komma en kretsloppsproposition efter sommaren. Under hela hösten har ryktena och olika initierade källor berättat att nu kommer det snart något, annars är det kört innan valet. 2013 är nu slut och det har fortfarande inte hänt något. Nu säger källorna att innan mars måste det hända något, annars blir det inget för den här regeringen. En slutsats man med hög säkerhet kan dra av detta är att oenigheten inom regeringen har varit stor runt hela frågan. En annan slutsats är att om problemen med nuvarande system hade varit så stora som det har framställts av vissa så borde det ju ha prioriterats att göra något. Kanske är inte nuvarande system så dåligt trots allt. Ett av favoritargumenten från kommunsidan har varit de skitiga återvinningsstationerna som skäl för varför kommunerna bör få ansvaret för insamlingen. Även om det nästan alltid runt jul blir ett och annat bakslag när vi ska städa ut julen så tror jag ändå att de flesta håller med mig om att debatten har lett till att ordning och reda på landets ÅVS-er har förbättrats under det senaste året.

Avfallsutredningen innehöll många förslag till förbättringar , som t.ex förenklingar runt hanteringen av därmed jämförligt avfall från verksamheter, men i sin helhet var den tyvärr undermålig, inte minst i sin brist på konsekvensanalys.

Vår sida, de privata entreprenörerna, lyfte fram komplexiteten och riskerna  med utredarens förslag om kommunalisering och brukar av kommunsidan nämnas som vinnare genom att det inte blivit något förslag i linje med utredarens. Men det riskerar att bli en pyrrhusseger av flera skäl:

  • Det kommer slutligen något under Q1 2014, som innebär nya utredningar på detaljnivå, med nytt lobbyarbete som resultat. Tiden går.
  • Det kommer inget under nuvarande regering, vi får regeringsskifte, och en ny regering lägger fram utredarens förslag till beslut.
  • Inget av de genomförbara och enkla delarna av förslaget genomförs heller, vilket innebär att det mesta blir status quo och luften går ur.

Jag hoppas att det till sist kommer ut något klokt ur hela den här resan. En sak har jag också lärt mig så här inför ett valår. Det är inte alls säkert att ideologier växlas ut i praktiken som man skulle tro. I den här frågan kan man t.ex hitta de blåaste moderater som ivriga förespråkare för kommunalisering, och som jag brukar kalla det socialisering. Och på grund av det så hittar man också socialdemokrater som är emot, för det bara måste man vara i det läget

Det vi alla behöver, för att klara framtida miljöutmaningar, är en kretsloppsproposition som vågar lyfta blicken och ta i de riktigt stora utmaningarna i samhället för att skapa en hållbar utveckling. Det kräver ett stort politiskt ledarskap och nytänkande som vi tyvärr inte ser mycket av för närvarande.

Som sagt, den som lever får se, den här historien lär vi få anledning att återkomma till.

Lars-Gunnar Almryd, VD & koncernchef, IL Recycling