Frihetspartiet

Avskaffa straff för eget bruk av narkotika

Blogginlägg   •   Feb 05, 2010 16:53 CET

Frihetspartiet har i sitt partiprogram punkten ”Avskaffa straff för eget bruk av narkotika. Ett utbyggt system för avgiftning skall ersätta den rådande kriminalisering och stigmatisering narkomaner idag utsätts för. Media har valt att avsiktligt misstolka partiets skrivelse samt tagit den ut ur sitt sammanhang, allt för att misskreditera Frihetspartiet. Vad har då massmedia skrivit i saken? Jo, att Frihetspartiet ställer sig bakom en legalisering av narkotikan allternativt vill släppa narkotikan fri i Sverige!? Är det någon mer än massmedia som kan utläsa just det ur vår skrivning kring punkten? Troligen inte!

En missbrukare är ett offer. Och liksom du inte slår kvinnor och barn för de är svagare parter sparkar du inte heller på en liggande. Alla dessa handlingar är akter av ytterlig feghet. Att då fängsla en missbrukare och placera honom där rentav mer knark finns än ute i det öppna samhället är inget alternativ. Det tjänar bara till att stigmatisera personen och försvåra hans återanpassning tillbaka i samhället, då han förutom att fortfarande vara missbrukare därefter även har ett straffregister i bagaget.

Vi förespråkar istället avgiftning. Ett utarbetat program som försäkrar personerna en bostad på ny ort och en arbetsliknande sysselsättning. Personerna behöver återfå ett fäste i tillvaron och det anser vi bäst kan ske om personen förflyttas bort från tidigare missbrukarvänner samt förses med arbete och bostad. Bägge de sista attributen är absolut krav även i andra fall av återanpassning till samhället.

Vad är då en skälig mängd narkotika som en person skall få inneha? Självklart, skall det handla om rimliga mängder. Vi ämnar att utefter fakta om en missbrukares dagliga intag fastställa de legala mängder en person kan inneha utan att straffas. Det handlar alltså om maximalt den mängd narkotika en missbrukare kan tänkas använda under ett dygn. Låter ovanstående resonemang som att Frihetspartiet skall verka för att legalisera narkotika eller helt vill släppa narkotikan fri? Nej, vilket bevisar att media grovt vinklar och förvanskar Frihetspartiets intentioner.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet