Eco Innovation AB

Bästa Miljönyhet i augusti blev kapitalstark delägare för Solarwave - Soldriven Vattenrening

Blogginlägg   •   Okt 05, 2010 09:56 CEST

Att Solarwave fick in Midroc New  technology som delägare blev bästa svenska miljönyhet i augusti. Mer än två tredjedelar röstande besökare till ecoinnovation.se tyckte det är ett härligt kliv mot en grönare värld. Solarwave utvecklar, producerar och säljer soldriven vattenrening. Midroc investerar i de möjligheter i de produkter och system som Solarwave säljer idag i bolagets framtida forskningsprojekt inom solenergi.

Solarwave är helt enkelt en mobil station för ren vatten och el. Den kan ta bort bakterier från 700 l. vatten i timmen. Den kan också avsalta 70 l. vatten i timmen. Naturligtvis är det som en dröm. Ju större behoven av rent vatten är desto bättre nytta gör den. Den hemska översvämningen i Pakistan är ju den senaste katastrofen. Efter ett test av Räddnignsverket försvann alla bakterier från det förorenade vattnet.

Marknadsutvecklingen fortsätter och utökas. VD Bengt Skörelid har just kommit tillbaka från Kenya och Tanzania. Nu är det första distrubitionsavtalet påskrivet för Kenya och kundkontrakt bearbetas. Det första avsaltningssystemet kommer snart att levereras till Kenya. Det ska försörja ett sjukhus med färskvatten.

Länk till Eco Innovations presentation av Solarwave med den bästa miljönyheten i augusti: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/solarwave-augusti

Länk till bolagets hemsida: http://www.solarwave.se/

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: erik@ecoinnovation.se 

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping