Primelog Software AB

Bättre inköpskontroll (Spend Management)

Blogginlägg   •   Jan 11, 2017 08:36 CET

Hur kommer det sig att så många företag fortfarande inte tar in sina fakturor elektroniskt och gör fortfarande gör manuella stickprovskontroller för att verifiera om de har blivit rätt fakturerade?

Överallt läser jag om digitaliseringen. Hur den elektroniska hanteringen tar över i samtliga processer. Vi ser det hos bankerna som för över sina tjänster och interaktionen med kunden på den digitala arenan, vi ser hur e-handeln växer för varje år genom att göra om den manuella hanteringen till en digital redan från start; ordern läggs digitalt, fakturan skickas digitalt, betalningen görs digitalt och kunden kan följa sin leverans på nätet med uppdaterade statusar på var varan befinner sig.

Men varför är det då så många traditionella företag som fortfarande väljer att skicka och ta emot sina fakturor i pappers- eller PDF-format? Och varför har man inte digitaliserat processen att kontrollera att man blivit rätt fakturerad, att fakturan är baserad på rätt avtal och innehåller de avtalade priserna och produkterna? Det finns en otrolig potential i att effektivisera hanteringen av kostnader för det indirekta materialet.

Besparingen ligger dels i att eliminera det fysiska papperflödet, dels i att minimimera den manuella hanteringen och i stället ha systemstöd för en automatisk verifiering och kontroll. På så sätt erhålls en otrolig potential att analysera sina inköp (spend) och fatta bättre och mer rationella beslut kring kostnader, val av leverantör och optimal produktmix.

Låt mig under 2017 få se att fler företag får upp ögonen för de dramatiska förbättringar och kostnadssäkningar som kan genereras genom att investera i modern mjukvara och digitalisera hela processen från inköp till betalning.

Gott Nytt År!

Lena Ridström
VD
lena.ridstrom@primelog.com