Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre välja skola utifrån jämförbara fakta än reklam

Blogginlägg   •   Feb 07, 2013 10:57 CET

Föräldrar och elever behöver få en så god vägledning som möjligt när det gäller skolvalet. Det tycker uppenbarligen inte Per Sundgren (Brännpunkt 29/1) som hävdar att den information vi vill använda för att underlätta skolvalet är missvisande. Men själv föreslår Sundgren inget alternativ.

De värden vi använder oss för att mäta kvalitet är egentligen självklara – nationella prov, betyg och enkätsvar om nöjdhet. Det senare är en sammanfattning om bland annat trygghet, elevinflytande och om lärarna ger stöd efter behov. Om dessa indikatorer är fel, vilka skulle vi då använda?

Skolan har ett uppdrag att mäta sina egna resultat genom nationella prov och betyg. Därför har vi strävat efter en metod för att ta fasta både på de konkreta resultaten – att eleverna faktiskt får de kunskaper de har rätt till – och på hur arbetet i skolan går till.

Vi menar inte att vår webbplats kan ge alla svar. Men i kombination med egna besök på skolorna ger det en klart bättre bild än dagens reklamfoldrar. Att inte mäta och utvärdera är det bästa sättet att dölja brister.

Håkan Sörman,
vd, Sveriges Kommuner och Landsting

Gunvor Engström
Friskolornas riksförbund

Annika Lundius
Svenskt Näringsliv