Läkare i Världen

Barn i det Svenska asylsystemet måste få trygghet

Blogginlägg   •   Nov 20, 2017 09:34 CET

Idag är det internationella barndagen och vi vill skänka en extra tanke till alla barn som just nu är på flykt i världen - särskilt dem som finns i det Svenska asylsystemet.

Under det senaste året har situationen för barn som flyr förvärrats. Både att de långa väntetiderna skapar onödigt lidande och att själva möjligheten att få skydd begränsats är stora försämringar som drabbar barnen hårdast. Idag ser vi att allt fler barn och unga rycks från sin skola för att de inte fått sitt uppehållstillstånd behandlat innan de hunnit fylla 18 eller att familjen flyttas runt.

Något som Läkare i Världen är särskilt kritisk till är att även barn kan sättas i förvar i Sverige. Förvaren är som fängelser och används också när inget brott begåtts bara för att personen ska finnas tillgänglig så att ett eventuellt beslut om avvisning eller utvisning kan genomföras. Att godtyckligt sätta barn i förvar strider mot barnkonventionen och är något som Sverige har fått kritik från FN för.

- Barnkonventionen skapades för att det är något speciellt med att vara barn som betyder att du behöver mer förutsägbarhet och trygghet. Det kommer självklart leda till större ohälsa när den rätten kränks, säger Läkare i Världens generalsekreterare Eliot Wieslander.

Läkare i Världen arbetar med medicinsk, psykosocial och juridisk hjälp till asylsökande och papperslösa och har särskilt mött papperslösa barn med uppgivenhetsyndrom. Under året har våra volontärer hjälpt ett 30-tal svårt sjuka barn och de allra flesta har till slut fått stanna i Sverige. Idag tas även allt fler apatiska barn i förvar.