SigtunaHem

Barnen i fokus för SigtunaHems framtida satsningar!

Blogginlägg   •   Mar 22, 2012 13:27 CET

Vi på SigtunaHem liksom många andra allmännyttiga bostadsföretag har lång tradition av att arbeta för både företagets och lokalsamhällets bästa. Förutom att verka för en sund bostadsförsörjning på orten har det i många fall handlat om utveckling av både bostadsområden och hela stadsdelar. Självklart under inflytande av de boende i området. De senaste 10–15 åren har vi fokuserat på utvecklingen i Valsta-, Steningeområdet. Med bas i Frejgården har vi erbjudit läxhjälp till skolbarn, ställt datorer till förfogande för dem som inte har någon hemma, erbjudit allmän datautbildning till både gammal och ung, studiecirklar i språk och andra ämnen efter behov. Vi har haft personal på plats som visat medborgarna till rätta i samhällets labyrint av myndigheter och krav för att kunna ta tillvara sina rättigheter. Föreningar har startats och haft sin bas här för att ta tillvara medborgarnas intressen också i behov av utökad kommersiell service i kommundelen. Syftet att driva den här typen av frågor är naturligtvis ytterst att skapa trygghet och trivsel. Att bo är en sak, att ha möjlighet att leva ett gott liv något annat, mycket större. Trygga och trivsamma bostadsområden genererar samhällsnytta och höjer därmed attraktiviteten och värdet på vårt fastighetsbestånd.

Läs hela inlägget i SigtunaHem Bloggen »