Frihetspartiet

Behovsprövat barnbidrag

Blogginlägg   •   Jan 21, 2010 11:24 CET

Frihetspartiet har som en punkt på sitt partiprogram: "Frihetspartiet skall verka för att införa behovsprövade barnbidrag. Med dagens teknik kan detta enkelt åstadkommas genom samkörning med skatteverkets taxeringsinkomster”.

Kungen, Reinfeldt och Svensson på Volvo. Vad har dessa till synes olika personer gemensamt? Jo, de alla tre är eller har varit barnbidragsmottagare!

Länge har det oerhört kostsamma i att utsortera höginkomsttagarna från bidragsmottagarna utgjort ett ofta påpekat skäl för att låta alla föräldrar få del av barnbidragskakan. Men dessa skäl håller inte i dataåldern. Ty idag går det med väldigt enkla medel och till en närmast obefintlig kostnad att samköra registret för barnbidragsmottagare mot Skatteverkets taxerade inkomster. Därför föreligger det heller inte längre några skäl till att utbetala barnbidrag till höginkomsttagare för deras telningar.

Och, då partierna på den borgerliga flanken gjort en stor affär av sitt motstånd gentemot alla former av bidrag borde de också tacksamt ta emot denna möjlighet att avskaffa barnbidrag för alla höginkomsttagare. Frihetspartiet kommer i vilket fall som helst att verka för ett behovsprövat barnbidrag!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet