Skrotbilarna Gbg AB

Bensin- kontra dieselmotor vid köp av personbil

Blogginlägg   •   Dec 14, 2015 18:04 CET

Många som går i köptankar är villrådiga vid val av bilmärken, motoralternativ kvalitets aspekter och dylikt. Det är inte så konstigt eftersom det finns en flora av bilmärken, storlekar, tillbehör och dyl. Marknaden är stor och täcker de flesta av konsumenternas speciella krav. Före besök hos bilförsäljare är det en fördel att själv ha specificerat egna förväntningar som ställs på bilen. Särskilt gäller det val av motoralternativ och storleksklass. Och med tanke på att det är motorn som orsakar den alltmer omstridda miljödebatten, kan köparen genom val själv vara med och påverka framtiden. Och det är inte helt säkert att byte till motsvarande bil är det mest lämpliga. Ett antal egenskaper och förutsättningar bör utredas och sammanställas. Användningsområde med fördelning mellan stads- och landsvägskörning. Transportfördelning mellan person- och varutransport. Kalkylerad årlig körsträcka. Förväntad livslängd, som är den sträcka bilen skall kunna rulla före skrotning av bil. Som parentes kan nämnas att kvalitetstänkande förr var stark baserad att till bilens totala livlängd med tanke nästan enbart till motorn. Den tyska bilen Mercedes Benz var den klart ledande stjärnan med upp mot femton tusen mils totalsträcka. Den betydligt billigare franska bilen Zimka, med kanske bara femtusen mils totalsträcka, tillhörde bottenskiktet. Volvo PV låg någonstans mittemellan, men med en mycket hög ägarstatus. Och den som inte erhöll en Volvo fick nöja sig med en Saab.

Så även då ställdes pris mot kvalitet men med ett simplare kalkyleringsförfarande. Dagens motsvarande begrepp fokusera mycket till bränsleförbrukning och även här står alltså motorn i centrum. Man skall direkt undvika att välja modell enbart efter denna egenskap. Det kan vara helt fel ur trafiksäkerhetssynpunkt även om denna modell är den bästa ur miljösynpunkt med lågt utsläpp av kväve gaser och koldioxid. Vid körning på landsväg väger kravet på trafiksäker omkörning tungt , så här brukas ställas högre krav på motorstyrka på bekostnad av bränsleekonomi. Trafiksäkerheten skall alltid värderas högst av alla egenskaper och omkörningssträckan är en del av densamma. Detta faktum förbises av många. Generellt har dieselmotorn, på grund av bland annat , lägre motorvarv, längre livslängd och lägre bränsleförbrukning än en jämförbar bensinmotor. Beroende på olika bilskatter på dessa alternativ är breake even cirka 2500 mil årlig körning. Vilket betyder att inga andra faktorer medräknas är alternativen är lika. Man skall dock beakta att dieselmotorns högre utsläppsvärden kommer att betyda väsentlig höjd skatt och förändra årlig körsträcka markant till bensinmotorns fördel. Det är också ett faktum att dieselmotorn mera sällan orsakar bilbrand genom självantändning. Skall bilen i huvudsak användas i stads- eller tätortsområden finns troligtvis inget krav på hög acceleration. Bensinmotorer med lägsta bränsleförbrukning och lägsta avgasutsläppen bör väljas vid sådan användning.  Detta medför även att den absolut lägsta körekonomin erhålles.  Vid landsvägskörning skall dock en starkare motor, som ger god acceleration väljas. Detta för att säkerställa snabbare och säkrare omkörningar. Valet av motoralternativ bensin kontra diesel göres efter bedömning av årlig körsträcka. Förväntad livslängd skall även beaktas vid detta tillfälle. Kvalitetsområdet innefattar mer än motorer med kopplade miljöfaktorer. Hela drivlinan med växellåda och drivaxlar är dimensionerade efter motoreffekten och kan därmed kvalitetsmässigt kopplas samman med motorn. Övriga förslitningskomponenter är jämförbara mellan modeller i samma storleksklass och påverkar inte valet av motorer.

När den specifika biltypen vuxit fram gäller det att hitta rätt i utbudet modeller/märken. Frågan om de olika europiska länders biltillverkares kvalitetsnivåer finns inneboende hos många. Är de franska och italienska bilmärkena egentligen bättre numera? Att Volvos värde alltid varar vet ju alla. När valet är gjort rekommenderas en noggrann provkörning i den miljö bilen skall användas i. Resultatet kan bli att det tänkta köpet måste omprövas. Vid köpet av en ny bil kan det vara klokt att efterforska vad som gäller om den gamla bilen skall köras till bilskrot Göteborg, Volvos hemstad, eller skrota bilen på annat ställe.

Skrotbilarna Gbg AB

Org. Nr 559014-4449

Tel 031-943760