Aktiebolaget Systemstöd

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

Blogginlägg   •   Dec 09, 2015 11:10 CET

I studien "Best practice vid lagerstyrning i svensk industri", gjord av professor Patrik Jonsson och Stig-Arne Mattsson från Chalmers tekniska högskola finns många intressanta fakta kring svensk industris användning av lagerstyrnings-metoder. I studien ingick 292 företag. 

Av dessa ansåg 61% sig ha en bättre leveransförmåga än jämförbara konkurrenter.I ett blogginlägg från Promosoft återges vissa delar av resultatet från denna studie, företrädesvis sådant som leverantörer av lagerstyrningssystem tycker är intressant.

Här läser du blogginlägget - Best practice vid lagerstyrning i svensk industri >

Intresserad av att veta mer om lagerstyrning?

Mer information om Promosoft lagerstyrning här >