AB Better Business World Wide

Better Business föreläser på Lunds universitet

Blogginlägg   •   Feb 18, 2014 16:51 CET

Under förra veckan hade vi nöjet att få skicka  vår vice VD Lina Schölin till Campus i Helsingborg som föreläsare för studenter på  Service Management utbildningen, Lunds Universitet.

Lina var inbjuden som expert på mystery shopping och som medförfattare till ”Boken om Mystery Shopping för medarbetare”

Lina föreläste under ca 2 timmar för ett 40-tal nyfikna och frågvisa studenter om hur vi på Better Business tillsammans med våra kunder jobbar med mystery shopping. Hon beskrev vår projektprocess, det gedigna kvalitetsarbetet, branschorganisationen och samarbetet med partners internationellt samt avslutade med att beskriva medarbetarperspektivet. Vad är viktigt och hur involverar och implementerar man ett program hos de som blir utvärderade.

Lina har mångårig erfarenhet av att utforma och driva nationella och internationella mystery shoppinguppdrag. Idag arbetar hon med strategier, kvalitetsutveckling och försäljning på Better Business.

Institutionen för Service Management är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Utbildningen och forskningen inriktas på kundnära serviceorganisationer, särskilt inom sex snabbt växande serviceintensiva branscher – hälsa, hotell & restaurang, detaljhandel, turism samt logistik och livsmedel. Målet är att vara det främsta alternativet för studenter som söker en internationellt gångbar, tvärvetenskaplig ledarskapsutbildning. En utbildning med både bredd och djup samt en klar profil mot servicesektorn och tjänstesamhället. 

Vi vill rikta ett stort tack till Lunds universitet som bjöd in oss, och tack till er studenter som deltog. Det var kul att träffa er alla!