Ledarskapscentrum

Betydelsen av JAG

Blogginlägg   •   Maj 31, 2012 20:55 CEST

Ta för vana, då det gäller att kommunicera ut dina viktigaste åsikter och värderingar, att tydligt betona att dessa värderingar är dina. Ett ord som alltid bör smyga sig in, då man pratar om sina åsikter, är ordet ”jag”. Ta exempelvis följande kommentar från en ledare: ”Det är viktigt att ni alla är väl förberedda”. Även om ledaren kanske har rätt i sak, och de flesta tycker likadant, så gör han eller hon felet att skapa en allmän sanning av något som han eller hon tycker är viktigt. Att i stället säga: ”Jag tycker att det är viktigt att ni alla är väl förberedda”, gärna med betoning på ordet ”jag”, visar att ledaren inte generaliserar sina värderingar som allmängiltiga, utan i stället visar att detta är något som han eller hon själv tycker är viktigt.

Att äga sitt budskap är inte minst viktigt då det handlar om att framföra negativ feedback och kritik eftersom detta reducerar risken för att mottagaren av kritiken ska börja förklara bort kritiken, eller sätta sig i försvarsställning. Om en ledare exempelvis irriterar sig på att en person alltid ger ifrån sig högljudda suckar då man går igenom arbetsuppgifter som är lite mindre roliga så är det kanske lätt att säga något i stil med: ”Du måste sluta att sprida negativ energi”, ”Sluta sucka och gilla läget”, eller ”Det är jäkligt dålig stil att visa ditt missnöje så tydligt inför andra”. I stället skulle ledaren kunna framföra samma budskap, men på ett mindre konfrontativt sätt, genom att säga exempelvis: ”Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en god moral i gruppen, och detta tycker jag att vi kan skapa genom att exempelvis hålla huvudet högt och visa samma inställning oavsett hur rolig eller tråkig arbetsuppgift vi står inför. Jag blir därför irriterad då jag hör dig sucka och ser dig titta ner i golvet så som du gör idag då jag går igenom dagens arbetsuppgifter. Jag skulle uppskatta om du försökte att hålla igen med detta beteende”.

Att vara ägare av sitt budskap innebär således att man tydligt visar att det man säger är något som man själv tycker, utan att dra in någon annan. Detta är viktigt då man ska ge uttryck för sina åsikter och värderingar och en enkel tumregel som man kan försöka använda sig av är att infoga ordet ”jag”, såsom ”jag tycker…..”, ”jag skulle uppskatta…..”, ”jag blir ledsen när….”, och ”jag värderar….”.

Stefan Söderfjäll, Fil. Dr